Schenk jezelf de kracht van een touw

Partners

Dokters van de wereld

Dokters van de Wereld is een internationale medische ontwikkelingsorganisatie. Ze verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen overal ter wereld, dus ook in België, door het bevorderen van de toegang tot en het recht op gezondheidszorg.

De organisatie 'Dokters van de wereld' rekent hiervoor op de inzet van al hun leden, zowel binnen als buiten de medische sector.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie.

DOKTERS VAN DE WERELD

Tejo

TEJO heeft als doelstelling het aanbieden van snelle, laagdrempelige, kortdurende en kosteloze professionele therapeutische hulp aan Antwerpse jongeren tussen 10 en 20 jaar oud, met psycho-sociale problemen.

TEJO probeert een antwoord te verschaffen op het grote tekort aan begeleiding voor jongeren en op de lange wachtlijsten bij tweedelijnshulpverlening. Door jongeren met psychische problemen snel bij te staan kan een escalatie voorkomen worden.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie.

TEJO

Als de nood hoog is