Schenk jezelf de kracht van een touw

Missie

Verlangen

TOUW beoogt het individueel en systemisch verlangen bij de cliënt te versterken, te ontplooien en te verbinden als antwoord op de huidige roep naar maatschappelijk herstel.

De psychotherapie die ‘Touw’ aanbiedt is bedoeld voor diegene waarvoor de financiële drempel om begeleiding te krijgen te groot is. Verschillende mensen vallen op dit moment wegens hun sociale status of hun beperkte inkomen uit de boot.

TOUW ziet het als haar taak om voor - hoe beperkt ook - deze doelgroep een nieuw interactievlak te creëren waarbij het opbouwen van levenskracht, het stimuleren van groei en ontwikkeling en het terug zoeken naar maatschappelijke integratie de belangrijkste doelstellingen zijn.

Versterken van het draagvlak

In de interactie kunnen de touwtjes weer aan elkaar worden geknoopt. De therapeutische begeleiding draagt in zich de mogelijkheid om het draagvlak van de cliënt te versterken. Hierdoor is er soms voorzichtige verwerking mogelijk van opgelopen psychische kwetsuren en het ontwaken van het verlangen om zich als mens te ontwikkelen.

Het geschenk van de cliënt

Kracht, ontwikkeling en groei zijn niet alleen belangrijk voor het individu maar ook voor een samenleving die vastloopt in financiële en emotionele bezuiniging. TOUW wil dan ook de cliënt het recht geven om wat hij ontvangt om te zetten naar een eigen gekozen vorm van maatschappelijk herstel.

Enkel op woensdag

Let op, de psychotherapie wordt enkel op woensdag aangeboden in de lokalen van de Educatieve Academie.

Een afspraak maken

Voor een afspraak telefoneer je op woensdag naar:
03 281 21 71