Schenk jezelf de kracht van een touw

Het leven gaat niet altijd over rozen. Tegenslagen horen er nu eenmaal bij. Maar het kan je te veel worden. Dan raak je in de knoop met jezelf. Bij 'Touw' kan je erover praten, ook al heb je te weinig financiële middelen.


Moedeloos

Na 20 jaar trouwe dienst krijg je je ontslag. Je blijft optimistisch en solliciteert bij vele bedrijven. Zonder resultaat. "Ik ben precies al afgeschreven," denk je wel eens. Je raakt hoe langer hoe meer in de knoop met jezelf en verliest al je zelfvertrouwen.

Vluchteling

Je ontvluchtte je land van herkomst. Oorlog en onderdrukking. Je hoopt hier op een beter leven. Ondertussen deed je een asielaanvraag. Maar dat loopt niet zo vlot. Zoveel vragen, zoveel onzekerheid, zoveel stress. Ook mis je meer en meer je familie uit je eigen land. Je raakt dieper in de put.

Aanbod

De cliënten krijgen 10 sessies aangeboden, twee per maand. Touw dringt erop aan dat de cliënt zich zelf telefonisch aanmeldt, eventueel met ondersteuning van een hulpverlener.

Iedereen is welkom

Iedere cliënt die wegens lichamelijke, emotionele, mentale of relationele moeilijkheden kort of langdurig vastloopt in zijn of haar leven, is welkom. Natuurlijk gaat Touw ervan uit dat de reguliere hulpverlening op dat ogenblik onbetaalbaar is.

Voorwaarden en afspraken

  • De cliënt heeft te weinig financiële middelen om beroep te doen op de reguliere hulpverlening. Hij hoeft dat niet concreet aan te tonen.
  • De cliënt verwittigt Touw als hij door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. De gemiste sessie wordt niet ingehaald.
  • Als de cliënt twee sessies achter elkaar mist, ook als hij zijn afwezigheid heeft gemeld, verliest hij zijn plekje bij Touw. Een uitzondering is een ziekenhuisopname.

LEES MEER


Educatie Academie

Patriottenstraat 35
Berchem-Antwerpen
Onder impuls van de Educatieve Academie Berchem zag TOUW in 2015 het levenslicht.
Website
www.educatieve-academie.be

Touw

Let op, de psychotherapie wordt enkel op woensdag aangeboden in de lokalen van de Educatieve Academie.

Voor een afspraak telefoneer je op woensdag naar:
03 281 21 71

Missie

De pychotherapie beoogt het individueel en systemisch verlangen te versterken, te ontplooien en te verbinden als antwoord op de roep naar maatschappelijk herstel.
LEES MEER

Oproep

Ben je psychotherapeut en heb je zin om gedurende 1 jaar als vrijwilliger bij Touw aan de slag te gaan? Laat dan van je horen.
LEES MEER